EESTI TALLINN TARTU IDA-VIRUMAA PÄRNU VILJANDI RAKVERE KURESSAARE HAAPSALU  
 
Uusmaa logo

Uus Maa Kinnisvarabüroo 2015. aasta AUGUSTIKUU kinnisvaraturu ülevaade

Probleem piltidega? Vaata veebiversiooni

 

EESTI

Kas soe suvi mõjutab kinnisvaraturgu? Nii ja naa. Kui vaadata pikemat ajajoont, siis aina vähem, sest muutunud on inimeste tarbimisharjumused, suurenenud nende liikuvus ning puhkus on muu hulgas üha rohkematele ka just hea võimalus uut kodu otsida. Ja kuigi august oli ilmade poolest ilus ning ka tehingute koguhulk langes, ei saa kõike ühte patta panna, sest kui vaadata tehingute struktuuri, nägime languse kõrval ka omajagu muljetavaldavaid kasvunumbreid.

Maa-ameti andmetel toimus augustis 3592 kinnisvara ostu-müügitehingut, mis on juulist 12,6% madalam tulemus. Aastavõrdluses kasvas tehinguaktiivsus 9,4%. Tehingute rahaline kogumaht oli 171,52 miljoni eurot, mis on viimase 12 lõikes üks madalamaid tulemusi.

Allikas: Maa-amet

 

Tallinn

Tehingute koguhulk langes ka Tallinnas. Maa-ameti andmetel toimus 998 ostu-müügitehingut, mis on juulist 6,7% vähem, kuid aastatagusest augustist 23,8% enam.

Korteritehingute hulk kasvas aga märgatavalt ning siin on põhiteguriks endiselt uute korterite ostu-müügilepingute sõlmimine. Uue omaniku leidis 898 korterit (juulis 741), mille ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 1412 eurot. Võrreldes juuliga langes hinnatase 0,7%, kuid aastaga kasvas see kerged 0,1%. Nagu näha, on hinnatase hakanud üha enam sarnanema aastataguse võrdlusbaasiga ning suuri kasvuprotsente enam pole. Võimalik, et käesoleval aastal näeme ka kogu Tallinna hõlmavat langusprotsenti. Samas aga jätkuvad suured ühekuised (ja kohati ka aastased) hinnakasvud väiksemates asumites, kus tooni annab uute elamute ehitamine
.

Linnaosade kaupa olid korterite keskmised mediaanhinnad ja nende liikumised järgnevad:

  • Haabersti: 1566 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +9,3% ja aastaga +35,7%*.
  • Kadriorg: 2475 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +8,9% ja aastaga +8,6%.
  • Kalamaja: 1941 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +8,1% ja aastaga +10,9%*.
  • Kesklinn: 2061 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +5,3% ja aastaga +6,9%.
  • Kristiine: 1550 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +12,1%* ja aastaga +1,5%.
  • Lasnamäe: 1248 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +1% ja aastaga +11,8%*.
  • Mustamäe: 1360 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +2% ja aastaga +3,3%.
  • Nõmme: 1220 €/m2. Muutus võrreldes juuliga -17,7%* ja aastaga +5,5%.
  • Pirita: 1657 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +7,3% ja aastaga +8,5%.
  • Põhja-Tallinn: 1532 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +1,4% ja aastaga +2,3%.

* Suuri hinnakõikumisi põhjustab tehingute struktuur – nii tehingute arv kui ka kallima või odavama hinnaklassi, näiteks uusarenduste ja väikese üldpinnaga renoveeritud, kallima ruutmeetrihinnaga korterite hulk tehingute koguarvust.

Allikas: Maa-amet

Eramuid ja suvilaid müüdi 23 (juulis 36) ning hoonestamata elamumaakrunte 5 (juulis 14).

 

Tartu

Tartu kinnisvaraturg jätkas ka augustis aktiivselt ning kuigi tehingute hulk võrreldes juuliga langes, oli antud kuu number siiski viimase aasta keskmiseks oluliselt suurem. Nii toimus maa-ameti andmeil augustis 202 tehingut, mis on juulist 12,6% vähem, samas kui mulluse augustiga võrreldes kasvas tehingute hulk 31,2%.

Kortereid müüdi 163 (juulis 187), mille ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 1102 eurot. Võrreldes juuliga langes hinnatase 7,5% samas kui aastaga kerkis see 1,2%.

Allikas: Maa-amet

Eramuid ja suvilaid müüdi 12 (juulis 9) ning hoonestamata elamukrunte 5 (juulis 3).

 

Ida-Virumaa

Ida-Virumaal liikus kinnisvaraturg kogu Eestiga samas suunas. Maa-ameti andmetel sõlmiti augustis 309 kinnisvaraobjekti ostu-müügilepingud, mis on juulist 5,8% vähem samas kui aastaga kerkis tehinguaktiivsus 4%.

Maakonna korterituru kohta võiks öelda – üllatustevaba. Narvas müüdi 51 korterit (juulis 52), mille ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 415 eurot. Võrreldes juuliga langes hinnatase 0,3% ja aastaga 6,7%.

Allikas: Maa-amet

Kohtla-Järvel müüdi 59 korterit (juulis 61) ning ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks tuli 96 eurot. Kui juuliga võrreldes kasvas hinnatase 24%, siis aastaga kerkis see 9,1%. Nagu ikka, märkigem ka nüüd ära, et suured protsentuaalsed kõikumised pole väiksematel kinnisvaraturgudel midagi väga erilist.

Allikas: Maa-amet

Jõhvis müüdi aga 21 korterit (juulis 18), mille ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 287 eurot. Võrreldes juuliga kasvas hinnatase 21,1% ning aastaga 41,4%. Sarnaselt Kohtla-Järvele kehtib ka siin reegel, et väikestel turgudel on igal tehingul suur mõju ning seega suured protsentuaalsed muutused üsna loogilised.

Eramuid müüdi Jõhvis 7 (juulis 5).

 

Pärnu

Pärnu kinnisvaraturg tõmbas augustis tublisti hoogu maha ning maabus viimase 12 kuu lõikes keskmisest madalamal tasemel. Maa-ameti andmetel toimus 70 kinnisvara ostu-müügitehingut, juulis oli vastav number 120 ning möödunud aasta augustis 82.

Langus tuli eelkõige korteriturult. Müüdi 58 ühikut (juulis 85), mille ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 936 eurot. Kuna nii tehingute hulgalt, kui ka hinnatasemelt jõuti tagasi viimase aja tavapärasele tasemele (juulis müüdi erandlikult suurem hulk odavamat kinnisvara), kasvas hinnatase kuuga 27,9%. 2014. Aasta augustiga võrreldes kasvas hinnatase aga 24% ning siin on mõjutajaks eelkõige käesoleval aastal hoo sisse saanud uusarendusteturg, mis on keskmist hinnataset tublisti kergitama asunud
.

Allikas: Maa-amet

Müüdi 4 eramut (juulis 5).

 

Viljandi

Viljandi kinnisvaraturg oli augustis suisa rekordiline – maa-ameti andmetel toimus 40 ostu-müügitehingut. Juulis oli vastav number 31 ning mullu augustis 36.

Kasv avaldub korteriturul, kus müüdi ka suurem hulk keskmisest kallima pinnaühikuga elamispindu. Omanikku vahetas 27 korterit (juulis 19), mille ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 643 eurot. Kui kuuga kerkis hinnatase 12,4%, siis aastaga 25,6%.

Allikas: Maa-amet

Eramuid müüdi 6 (juulis 11) ning üle hulga aja vahetas omanikku ka 1 elamumaakrunt.

 

Rakvere

Rakvere kinnisvaraturg oli augustis keskmise aktiivsusega. Maa-ameti andmeil toimus 25 ostu-müügitehingut, juulis oli selleks numbriks 41 ning mullu augustis 24.

Kortereid müüdi 18 (juulis 30), mille ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 395 eurot. Võrreldes juuliga langes hinnatase 13,9% ja aastaga 22,4%. Ka siin on suurte protsentide taga eelkõige väike kinnisvaraturg, kus igal tehingul on küllalt suur kaal.

Allikas: Maa-amet

Eramuid müüdi 4 (juulis 7) ning 1 hoonestamata elamukrunt (juulis 2).
 

Kuressaare

August oli Kuressaare kinnisvaraturul tavapärasest oluliselt vaiksem. Maa-ameti andmetel toimus 11 kinnisvara ostu-müügitehingut., Juulis oli vastav näitaja 17 ning mullu augustis 13. Tõsi, vaadates ajas tagasi, näeme, et august on enamasti olnudki Kuressaares vaikne.

Kortereid müüdi 6 (juulis 12) ning nende ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 906 eurot. Kuna tehingute hulgas domineerisid keskmisest oluliselt kallimad pinnad, siis kerkis hinnatase juuliga võrreldes lausa 45,6%. Aastaga kasvas hinnatase aga 32,1%. Need numbrid on siiski erandlikud ning tegelikult tasub arvestada, et tavapärane hinnatase on Kuressaares mediaankeskmiselt ca 610-700 eurot ruutmeetri eest.

Allikas: Maa-amet

Müüdi ka 2 eramut (juulis samuti 2).

Haapsalu

Kui viimased kolm kuud andsid Haapsalu kinnisvaraturu statistikas tooni hoonestusõiguste müügid, siis augustis maabus tehingute hulk taas tavapärasele tasemele. Kuigi, ega suured numbrid linna reaalturgu nagunii ei muutnud. Maa-ameti andmetel toimus augustis 28 kinnisvara ostu-müügitehingut. Veel juulis oli vastav number 54, samas kui aasta varem augustis 25.

Omanikku vahetas 17 korterit (juulis 24), mille ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 457 eurot. Võrreldes juuliga kasvas hinnatase 2,3% samas kui aastaga langes see 9,3%.

Allikas: Maa-amet

Eramuid müüdi 6 (juulis 3).

Käesoleva turuülevaate on koostanud UUS MAA KINNISVARABÜROO. Turuülevaate eesmärk on jagada informatsiooni ning see ei pretendeeri turu ning sündmuste veatule kirjeldamisele. Info, millel ülevaade baseerub, on hangitud allikatest, mis on meie arvates usaldusväärsed, kuid me ei saa garanteerida nende eksimatust. UUS MAA Kinnisvarabüroo ega sellega seotud isikud ei võta endale vastutust käesoleva väljaande või mõne selle osa kasutamisest tekkivate otseste või kaudsete kahjude korral. Trükise “Uus Maa Kinnisvarabüroo 2015. aasta AUGUSTIKUU kinnisvaraturu ülevaade ” autoriõigused on kaitstud. Selle väljaande või mõne selle osa paljundamine (elektrooniliselt, mehaaniliselt või muul moel kopeerides), salvestamine ja levitamine on lubatud vaid UUS MAA Kinnisvarabüroo kirjalikul loal.

Värskeim kinnisvarainfo: www.uusmaa.ee

       
Uusmaa logo footeris Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ
Rävala pst 6, 10143 Tallinn
Reg nr 10307231

Tel +372 627 2600

uusmaa@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee
       
 
SOOVIN UUDISKIRJAST LAHKUDA